Contributie

Ieder lid van Scouting Ussen betaalt contributie. De hoogte van de contributie per jaar is als volgt:

– Bevers: €154.30 (prijspeil 2024)
– Avondwelpen, Welpen, Scouts en Explorers: €194.98 (prijspeil 2024)
– Let op: de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de hoogte en betaling ervan, te bereiken op het volgende e-mail adres: penningmeester@scoutingussen.nl
Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf de vierde keer meedraaien.

Via de penningmeester zijn er ook mogelijkheden om in delen te betalen, of de betaling te laten verlopen via een fonds die dat ondersteund.
Bij een dergelijk fonds kan vaak ook een bijdrage voor scoutingkleding worden aangevraagd.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de secretaris. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Dit kan door het mutatieformulier af te geven bij de leiding of door het per post op te sturen naar:

Scouting Ussen – Oss
T.a.v. Koen Roelands
Baljuwstraat 192
5345 MN Oss

Wat zit er in de contributie

In de contributie zitten alle kosten van het lopende seizoen verwerkt:

·             Kosten voor het wekelijks draaien en speltak activiteiten (inclusief landelijke en regionale afdracht);
·             Kampgeld;
·             Bijdrage Pinksterweekend;
·             Overige bijdragen (bijvoorbeeld bijdrage installatieweekend).  

Het volgende is er niet in opgenomen:

·             Uniform / uniformtekens / das / dasring;
·             Scouting Ussen T-shirt of trui (optioneel).

Verlies van bovengenoemde spullen is voor eigen rekening.  

De kosten voor aanschaf van het scouting uniform (blouse, dasring en insignes) bij de Scoutshop zijn ongeveer €35,-. De Scouting Ussen das, T-shirt en trui zijn alleen via Scouting Ussen verkrijgbaar en kosten respectievelijk €10,-, €12,50,- en €40,-. Ga hiervoor naar de bestelpagina.